Anasayfaya D?n E-mail
Sintia Mazon Hakk?nda

SINTIA MAZON, Brennan Healing Science Dan??man?, Ki?isel Geli?im Dan??man?

1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?i’nden mezun oldu. 2000 y?l?na kadar ?ocuklara ve yeti?kinlere bilgisayar e?itimi veren bir merkezi y?netti.

2000 den bu yana spiritualite, meditasyon, psikoloji, Gestalt ve deneyimsel sanat terapisi konular?na ilgi duyarak e?itimini devam ettirdi. 2007’de Barbara Brennan School of Healing Europe’dan mezun oldu. Bitirme projesini Fulya Jinemed Hastanesi’nde enerji seanslar?n?n tüp bebek hastalar?n? desteklemesi üzerine yapt?. 2009’da Barbara Brennan School of Healing Advanced Studies’den mezun oldu.

2003’den beri enerji ve ki?isel geli?im seanslar? vermekte ve tamamlay?c? t?p alan?nda e?itimlerini devam ettirmektedir. Hobi olarak seramik heykel yapmaktad?r. Evli ve ü? ?ocukludur.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerE??T?M
Interuniversitares?Kolleg,?Complementary?Medical?Care?PHD?Research?Fellow??2014-..
Interuniversitares Kolleg, Complementary Medical Care Master Program 2012
Barbara Brennan School of Healing - Europe, Teacher Training, 2010-2011
Barbara Brennan School of Healing - USA, Advanced Studies, 2007-2009
Barbara Brennan School of Healing - Europe, Professional Studies, 2003-2007
??letme Mühendisli?i, BSc, University of Kent at Canterbury, Ingiltere, 1992
Saint Michel Lisesi – Istanbul, Türkiye, 1988

D??ER E??T?MLER
Aile Konstelasyonu (Dizilimi) 2012-2013
Quantum Healing Hypnosis Therapy 2012
Brennan ?ifa Bilimi Seminer E?itmeni 2010
Homeopati 2009-2011
Bilin?li Hipnoz E?itimi 2008-2009 Istanbul Ayd?n Universitesi
ACMOS Bioenerji (La Method ACMOS) Uzmanl??? 2008
Holotropic Breathwork 2008
Gestalt Therapy 2001-2003
Art of Living Healing Breath-Ya?ama Sanat? Derne?i kurucusu 2002-2005
Reconnective Healing 2005
Merkaba Meditasyonu 2004
Expressive Art Therapy 2002-2003
Samadhi Meditasyon 2002
Metafizik e?itimleri 2001-2006
Reiki Master 2000

TECRüBE
1994-2000 Futurekids Bilgisayar E?itim Merkezi sahibi ve y?neticisi
2004-2007 Gestalt Practicum gruplar?nda e?itimci ve kat?l?mc?
2006-2012 Fulya Jinemed Hastanesi bünyesinde tüp bebek hastalar? ile ?al??malar
2003-…… Ki?isel geli?im ve enerji seanslar?
2007-…… Bütüncül yakla??mlar üzerine grup e?itimleri

KONFERANSLAR
Sevgi ve enerjimizdeki, ruhumuzdaki izdü?ümleri
Suyun ?yile?tirici Gücü (Masuro Emoto’dan al?nt?lar ile)
Do?ru Nefes almak (?e?itli nefes tekniklerinin tan?t?m? ve deneyimsel bir ?al??ma)
I????n Elleri ve Brennan ?ifa Bilimi temelleri
Vücudumuz ve enerjimiz nas?l ?rtü?üyor? Bedenimiz ve bize anlatmak istedikleri
Meditasyon ve ilgili ara?t?rmalar
Müzik terapi ve hastane ortam?ndaki kullan?mlar?
Emotional Freedom Technique (EFT) ve uygulamalar?
Bizi ger?ekten ne mutlu ediyor? Mutlu olmak ve ilgili ara?t?rmalar

 

 
 
 

Brennan Healing Science Dan??man?
1992 y?l?nda Ingiltere’de University of Kent at Canterbury’den ??letme Mühendisli?inden mezun oldu...

Kendimi bulma yolculu?umda ki en birinci rehberime,
Uzun zamand?r sitenin yorumlar k??esine bi?eyler yazmak istiyordum. Dogru zaman bugünmü?. Ne zaman?n dogru zaman oldugunu anlamam? fark etmemi Sintia sa?lad?.
Kendimi aramaya koyuldum y?llar ?nce hala kü?ük bir k?z?m o zaman daha da kü?üktüm. Tesadüf diye bir ?ey yok, kar??lamam?z ve ona gitmem de tesadüf de?ildi...
 
 
 
Sintia Mazon Hakk?nda | Kullan?lan Y?ntemler | Seanslar Hakk?nda | SSS | On The Road to My heART | Yorumlar | ?nerilen Kitaplar | Linkler | Randevu ??in
Sintia Mazon'a Ula?mak ??in
Ofis Adres: Akatlar Mah. 5. Gazeteciler Sitesi Gelincik Sok. A17/1 No:43
Levent Be?ikta?/?stanbul
Tel: 0212 212 06 63
 
Ofis Adres Tarifi: Akatlar Mayadrom'un ?nünden sa?a do?ru ilerleyin, daha sonra sola a?a??ya yoku?tan girin, az ilerde GULDESTE SOKAK'dan sa?a i?eri girin (Dan??man Kuafor'ün oradan). Palmiye a?a?l? g?bekten a?a??ya d?nün, caddeye inmeden, soldaki kald?r?m ta?l? sokak. (A2B sürücü kursunun oldu?u sokak). O sokaktan i?eri girin 30 mt ileride kahverengi garaj kap?l? bina.
Copyright 2009 Sintia Mazon - Foto?raflar: Canan ?ner - Site Tasar?m?: O?uzhan Se?ir
Watch Comments: Omega's new Iron fake replica watches Fighter watch, regardless of replica watches appearance, performance and even price are impeccable, it can be swiss replica watches uk said that this year's most rolex replica watches cost-effective one watch.